Bài thơ Đèn xanh, đèn đỏ

 Bài thơ: “Đèn Xanh , Đèn Đỏ”

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Đèn đỏ báo rồi

Bạn chờ tí nhé !

Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ đi chơi

Đèn xanh đã mời

Bạn ơi, đi nhé.