Bài thơ Xe chữa cháy

                                             Bài thơ: Xe chữa cháy  

Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố.
Nhà nào bốc lửa
Tôi dập liền tay
Ai gọi chữa cháy
Có …ngay ! Có …ngay !

              Phạm Hổ