Hoạt động xếp ngôi nhà lứa tuổi nhà trẻ các bé trường mầm non Đan Phượng

Các bé lớp nhà trẻ D1 hôm nay được cô dạy xếp ngôi nhà. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên các bé đã biết xếp chồng hai hoặc ba khối gỗ lên nhau thành ngôi nhà 1 tầng, nhà cao tầng. Trong quá trình trẻ xếp, cô nhắc trẻ hãy đặt chồng khít các … Continue Reading »