CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN HÈ NĂM 2019

Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn hè 2019 cho giáo viên.

Để chuẩn bị cho công tác năm học mới 2019-2020. Ban giám hiệu nhà trường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho 100% giáo viên trong trường về các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, kỹ năng đọc kể trong các tác phẩm văn học, hoạt động xử lý tình huống sư phạm, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em…

Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đồng chí Phó hiệu trưởng sát sao trong công việc tổ chức bồi dưỡng và chỉ đạo giáo viên nhằm công tác giáo dục trẻ đat kết quả tốt nhất.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa: