HOẠT ĐỘNG HỌC CHỮ CÁI CÁC BÉ 5 TUỔI A4

Hoạt động làm quen chữ cái luôn được giáo viên tích hợp qua các trò chơi để giúp trẻ nhớ, phát âm đúng chữ cái, giúp trẻ có kiến thức vào lớp 1 được tốt hơn.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động