LỄ TỔNG KẾT LỚP HỌC CÁC BÉ 3 TUỔI

Ngày cuối cùng của năm học các bé 3 tuổi được cô giáo tổ chức cho ngày lễ tổng kết năm học, tổ chức sinh nhật các bé sinh trong tháng 5 với tinh thần vui vẻ và phấn khởi