THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ SINH NĂM 2014 NĂM HỌC 2018-2019

Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5-6 tuổi sinh năm 2014. Thời gian tuyển sinh từ ngày 4/7 đến 6/7/2019.

Các đối tượng trong độ tuổi khác tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2019