THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2018-2019

Thực đơn mùa hè cho trẻ năm học 2018-2019, được thực hiện từ ngày 16/4/2019